افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شهرستان املش بیش از 84 میلیارد ریال دریافت کرده اند

  چاپ   24 , مهر , 1396 ساعت 12:13 ب.ظ  

رئیس تأمین اجتماعی شهرستان املش گفت: 6133 بیمه شده اصلی به همراه 1146 مستمری بگیر به همراه سایر افراد تبعی در مجموع 15 هزار نفر معادل 34 درصد از جمعیت شهرستان املش تحت پوشش تأمین اجتماعی اند که از ابتدای سال جاری تاکنون 84 میلیارد و 533 میلیون ریال در قالب هزینه تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت و مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده اند.
محمد هرمزی گفت: از مجموع این میزان پرداختی به افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی شهرستان املش، 77 میلیارد و 900 میلیون ریال بعنوان بازنشستگی، کارافتادگی، بازماندگان در قالب تعهدات بلندمدت و 5 میلیارد و 300 میلیون ریال مقرری بیمه بیکاری و یک میلیاردو 333 میلیون ریال هم کمک ازدواج، بارداری، غرامت، دستمزد، اروتز و پروتز در قالب تعهدات کوتاه مدت است.

نظر بدهید