رييس سازمان چای كشورخبرداد؛دستور فوری نوبخت برای پرداخت ۲۵ميليارد تومان از مطالبات چايكاران در هفته آينده

  چاپ   11 , آذر , 1396 ساعت 8:15 ق.ظ  

 رییس سازمان چای کشور گفت:با پيگيری‌های سازمان چای و مساعدت ويژه رييس سازمان برنامه بودجه، دستور پرداخت فوری ۲۵ميليارد از بهای برگ سبز چايكاران گيلان و مازندران به خزانه كل كشور صادر شد.

دکتر محمد ولی روزبهان  با اعلام این خبر گفت؛این مبلغ هفته آينده به حساب كشاورزان واريز خواهد شد.روز پنجشنبه  نیز مبلغ یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان به حساب چایکاران واریز شد.

رییس سازمان چای کشور  اضافه کرد: به این ترتیب تاکنون مبلغ ۱۳۴میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است که با تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده، در مجموع پرداخت مطالبات به حدود ۱۶۰ميليارد می‌رسد.

پیش بینی شود این اعتبار درهفته آینده به سازمان چای کشور تخصیص داده شود تا به حساب کشاورزان چایکار استانهای شمالی پرداخت شود.

گفتنی است :با پرداخت این میزان اعتبار، کل بدهی دولت به کشاورزان چایکار بابت خرید تضمینی برگ سبز چای ۴۴ میلیارد تومان دیگر است که از این‌میزان ۷ میلیاردتومان سهم دولت و ۳۷ میلیارد تومان بدهی کارخانجات به دولت بابت قدرسهم آنها است.

 لازم به ذکر است : دولت ۷ میلیارد تومان دیگراز سهم خود را نیز تاپایان ماه جاری به سازمان چای تخصیص دهد اما آنچه می ماند همت مدیران کارخانجات چایسازی استانهای گیلان و مازندران است تا طوری برنامه ریزی کنند هر چه سریعترمبلغ ۳۷ میلیاردتومان قدرسهم خود را به سازمان چای کشور جهت پرداخت به کشاورزان چایکار اقدام کنند.

نظر بدهید