گفت: یکی از مدعیان اصلاحات به سردار قاسم سلیمانی پیشنهاد کرده به دیدار کسی که پرچم ایران را آتش زده است برود، تا ببیند که مشکلات معیشتی، او را به این راه کشانده است! و از او دلجویی کند!
گفتم: اولاً؛ وظیفه سردار سلیمانی دفاع از حریم کشور و تامین امنیت مردم است که در این راه دهها برابر بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت موفق بوده است و ثانیاً؛ تامین معیشت مردم وظیفه دولتی است که این مدعی اصلاحات در دفاع از آن و ماله‌کشی ناکارآمدی‌های آن ید طولایی دارد!
گفت: پس چرا به‌جای نهیب‌ زدن به دولت که چرا به داد ملت نمی‌رسید، دیوار سردار سلیمانی را کوتاه تلقی کرده و اصرار دارد کاسه‌کوزه‌ها را سر ایشان بشکند!
گفتم: ‌ای عوام! تصور می‌کنی خودش نمی‌داند که دارد چه می‌کند؟! دارد برای آمریکا و اسرائیل و آل‌سعود پیام می‌فرستد که ما مدعیان اصلاحات هم از اقتدار منطقه‌ای ایران که سردار سلیمانی سمبل و نماد آن است دل خونی داریم! و مانند شما از تفاله‌های داعش حمایت می‌کنیم!
گفت: مگر همین شخص نبود که با باری روزن، جاسوس آمریکایی ملاقات کرد و از تسخیر لانه‌ جاسوسی عذرخواهی کرد که یعنی ما با شماییم! و برای آمریکایی‌ها نظر‌سازی کرد و اسرار نظام را به بیگانگان داد و مردم را حامی دشمن قلمداد کرد و…!
گفتم: خود خودش است.
گفت: این جماعت چرا به جای همراهی با مردم وطنشان همه کارهایشان را با آمریکا همسو می‌کنند؟!
گفتم: از یارو پرسیدند چرا روزها می‌خوابی و شب‌ها هم خمیازه می‌کشی؟! گفت، ساعت بدنم با وقت آمریکا تنظیم شده. روزها که وقت کار است احساس می‌کنم شب است و باید بخوابم و شبها که در آمریکا روز است، اینجا کارها تعطیل است و از بیکاری خمیازه می‌کشم!