بیاییم درسال حمایت ازکالای ایرانی ،چای ایرانی بنوشیم!/سیدمحمدرضا علوی املشی

  چاپ   16 , فروردین , 1397 ساعت 11:51 ق.ظ  

حال که سال ۹۷ ازسوی مقام‌معظم رهبری بنام حمایت ازکالای ایرانی مزین شده است جادارد تا فعالان صنعت چای کشورنیز به سهم خود پیشقدم درترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی درسطح کشورباشند!
بیاییم باشعار”ایرانی ،چای ایرانی بنوش” مصرف چای ایرانی را دربین شهروندان ترویج دهیم وبا این اقدام هم به تولیدملی کمک کنیم ،هم  شعارسال  را  جهت مصرف تولید داخلی عملی کنیم وهم به زحمتکشان وتولیدکنندگان چای داخلی دلگرمی بخشیم تا آنها هم به پشتوانه من وشما در راستای تولید چای کیفی همت گمارندوبهانه را از دستان عده ای سودجو بگیرند.
اگرچه  معتقدیم با زور وسرنیزه نمی شود مردم را  به اجبار وادار به مصرف چای داخلی نمود وبلکه این‌نیازمند زمان وفرهنگ‌سازی دارد و رسانه های جمعی وصاحبان قلم نیز می تواننددراین زمینه بسهم خویش تاثیر گذارباشند.
چای ایرانی اصیل وخالص می تواند کم کم جایگزین چای بزک کرده واسانس زده گردداما  این مهم نیازمند عزم جدی همه متولیان ودست اندرکاران ودلسوزان صنعت چای کشور است .
اگر تولیدکنندگان  اعم ازکشاورزان چایکار،مدیران کارخانجات چایسازی  همت وتلاش مضاعف کنندتا چای باکیفیت تولید کنند وشرکت های بسته بندی وفرآوری وبرندهای فعال درزمینه عرضه چای بابالابردن کیفیت بسته های خود عزمشان را جزم نمایند و درکنارآن سازمانها ،ادارات وارگانهای دولتی  از چای داخلی مصرف کنند قطعا تجار وواردکنندگان چای نیز  بسمت بازار چای داخلی روی خواهند آورد وامروز نیز باتوجه به آگاهی عمومی از مضرات مصرف اسانس های شیمایی وانواع چای های وارداتی بی کیفیت وبزک کرده اعم ازچای های رطوبتی واستوک آغشته به رنگ واسانس ودرکنارآنها انواع دمنوش های تقلبی ورنگارنگ نشانه های روی آوردن مردم به محصولات طبیعی ازجمله چای اصیل ایرانی وارگانیک مشاهده می گردد.
درکنار همه این موارد بالارفتن قیمت دلار وتفاوت قیمت چای خارجی با چای داخلی درآینده نیزسبب خواهدشدتا بسیاری ازشرکت هایی که درزمینه چای خارجی وواردات نیز فعال هستند بسمت برندهای چای داخلی روی آورند که اخیرا زمینه های آن مشاهده می شود وبرخی ازآنها پیشقدم شده اند وعده ای هم اعلام آمادگی کرده و درشرف تحقق آن هستند.
بیایم همه ما دست دردست هم دهیم ویکباردیگرشعار “ایرانی ،چای ایرانی بنوش” را سرلوحه کارمان قرار دهیم!

نظر بدهید