شهردار املش:نیروهای شرکتی شهرداری فقط دربخش خدمات بکار گرفته می شوند /استفاده نیروهای شرکتی درواحد های اداری شهرداری خلاف قانون است

  چاپ   19 , فروردین , 1397 ساعت 7:01 ق.ظ  

مهندس رنجبر شهردار املش در مورد وضعیت نیروهای شرکتی گفت؛ در مورد قرارداد شرکت پروانه گیل که طرف قرارداد شهرداری ودر قالب قرارداد حجمی برای جمع آوری زباله ونظافت شهر میباشد  لازم میدانم خدمت شهروندان عزیز این توضیح را ارایه نمایم که شهرداریها براساس اصل برون سپاری که بخاطر تعدیل هزینه ها وکیفیت خدمات به شهروندان تعریف شده اما متاسفانه درشهرداری املش درقالب قرارداد باشرکت برای جمع آوری زباله تعداد ۳۲ نفر نیرو از ردیف بودجه جهت جمع آوری زباله به شهرداری وارد شدند ودرهمان موقع هیات محترم رسیدگی به تخلفات استانداری گیلان به شهردار وقت اعلام میکند این عمل خلاف آیین نامه های استخدامی شهرداریهاست ودرزمان بنده هم مجددا نامه ارسال گردید که نسبت به اخراج این نیروها ازقسمت اداری وکار درواحد خدمات بکارگیری شود که بنده به شرکت طرف قرارداد اعلام کردم اما بدلیل اینکه از شرکت درزمان انعقاد قرارداد تضمین لازم اخذ نشده بوده دستور شهرداری را اجابت نکرد ودر۲۹ اسفند سال گذشته قرارداد شهرداری باشرکت به اتمام رسید وقانونا شهرداری هیچ تعهدی نسبت به نیروهای شرکت ندارد لیکن باتوجه به اینکه جمع آوری زباله ونظافت شهر جز لاینفک  خدمات شهری است سیاست شورای محترم وشهرداری براین شد که پاکبانان عزیزی که درحوزه خدمات شهری مشغول بودند فعلا به کارشان ادامه دهند تا انجام مناقصه وانتخاب پیمانکار جدید مجددا زیر نظر شرکت طرف قرارداد مشغول به کار شوند علیهذا شهروندان محترم مستحضر باشید شهرداری نیرویی رااخراج نکرده بلکه بجهت خدمات رسانی بهتر به شما سروران درخدمات شهری  علاوه بر۱۲نفری که ازقبل مشغول بودند تعدادی دیگر هم نیاز دارد که هرکدام ازافرادی که درقالب شرکت قبلی کارمیکردند درواحد خدمات میتوانند مشغول شوند ولی درحو زه ستادی شهرداری, جذب نیرو ازطریق آزمون استخدامی انجام میشود که ازاختیار شورای شهر وشهرداری خارج است.ضمنا تصویر نامه های استانداری محترم به شرح ذیل تقدیم میگردد

نظر بدهید