نخستین نشا برنج در املش در فصل زراعی جدید

  چاپ   19 , فروردین , 1397 ساعت 7:06 ق.ظ  

نخستین نشا برنج در املش در فصل زراعی جدید در املش آغاز شد.

 

 

حجت مزدوری شالیکار اهل روستای نرکه و محمد شادرام در روستای چماقستان دو شالیکاری املشی هستند که نشا برنج رابه صورت دستی از شالیزارشان آغاز کردند.

این دو کشاورز از  بخش مرکزی املش که کار خزانه گیری برنج را همزمان در ۱۵ اسفند انجام داده بودند نشاء شالیزارش ان را از دو روز قبل آغاز کرده اند.

حجت مزدوری ۱۲ هزار متر مربع از شالیزارش را به زیر کشت برنج از دو نوع علی کاظمی و هاشمی و محمد شادرام هم ده هزار مترمربع از شالیزارش را به زیر کشت برنج از نوع جمشید جو برده است.

گفتنی است این دو کشاورز به شیوه سنتی نشاء کرده اند.

نظر بدهید