نیمه دیگراملش/ احترام پورمحمدی املشی

  چاپ   16 , مهر , 1397 ساعت 10:39 ق.ظ  

 

ارتباط عمیق جعرافیایی،تاریخی، اقتصادی و فرهنگی دهستان لات لیل و حومه با شهر املش” هرگز گسستنی نیست”

🔰پل بزرگ ارتباطی املش که رابط بین روستاهای نامبرده با شهر و شهرستان املش هست در سیلاب اخیر فرو ریخت تا برای دیگر بار تائید و تاکیدی باشد بر نشان دادن رابطه عمیق املش با  حوزه نفوذش در آنطرف پل که متاسفانه به دلیل سیاستهای ناصواب زمانی از املش جدا شده اما باور پیوستن دوباره دهستان لات لیل و حومه به شهر املش رویای غیر قابل دسترسی نیست

🔰و این مسئله می تواند مورد توجه مردم و مسئولین محترم منطقه قرار بگیرد و یکی از مطالبات مردم از نمایندگان مجلس باشد که  تعصبات و تعلقات شخصی را کنار گذاشته و برای رفاه حال مردم  این واقعیت بارز را قبول کنند و زمینه الحاق دوباره این دو را فراهم نمایند.

یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

نظر بدهید