درباره دفاع مجلس از دو نماینده متهم به فساد/سیدامیر سیاح

  چاپ   16 , شهریور , 1398 ساعت 11:44 ق.ظ  
ظاهرا نایب رئیس مجلس که سالهاست قانونگذاری می کند، نمی داند طبق قانون، تشخیص بازداشت یا آزادی متهم تا زمان دادگاه، با قاضی تحقیق (بازپرس) است چه متهم، وزیر باشد، چه وکیل و چه شهروند عادی.

 دکتر سیدامیر سیاح: مسعود پزشکیان با انتقاد از بازداشت دو نماینده متهم به فساد گفته است: « مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟ این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است»
ظاهرا نایب رئیس مجلس که سالهاست قانونگذاری می کند، نمی داند طبق قانون، تشخیص بازداشت یا آزادی متهم تا زمان دادگاه، با قاضی تحقیق (بازپرس) است چه متهم، وزیر باشد، چه وکیل و چه شهروند عادی.
از موضعگیری نایب رئیس مجلس، اینطور استنباط می شود که برخی مسئولان برای خودشان شانی بالاتر از قانون تصور می کنند و نمی خواهند مقابل قانون در ردیف مردم عادی باشند.
درباره سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مردم به مجلس و دولت هم خوبست آقای پزشکیان بطور ناشناس به میان مردم بیایند و نظر مردم را درباره عملکرد مجلس و بازداشت دو نماینده متهم به فساد بشنوند و ببینند که مردم وقتی به مجلس بدبین شده اند که مجلس از نماینده هتاک سراوان حمایت کرد. مردم از وقتی به خانه ملت بدبین شده اند که نمایندگان مجلس از شفاف شدن حقوق و مزایایشان جلوگیری کردند. مردم وقتی بدبین شده اند که طرح مالیات بر خانه های لوکس در مجلس رد شد.
آقای پزشکیان عزیز، این چیزها، سرمایه اجتماعی را پایین آورده و افکارعمومی را به مجلس بدبین کرده نه بازداشت آن دو نماینده. برخورد با متهمان فساد اگر عادلانه و بدون استثنا باشد، اتفاقا سرمایه اجتماعی را بالا می برد و مردم را خوش بین می کند.

نظر بدهید