رییس اداره چای املش خبرداد:شهرستان املش مقام نخست تولیدچای کشوردرسالجاری

  چاپ   6 , آبان , 1398 ساعت 1:29 ب.ظ  

رییس اداره چای املش خبرداد:شهرستان املش مقام نخست تولیدچای کشوردرسالجار رییس اداره چای املش ازتولیدمقام نخست تولیدچای خشک سال زراعی جاری درشهرستان املش خبرداد. حسین حسین پور در گفتگویی از خرید 28038535 کیلوگرم برگ سبز چای بصورت خریدتضمینی به ارزش 745828588084 ریال خبرداد.

وی افزود:این میزان برگ سبز تضمینی خریداری شده مقدار 11670287 کیلوگرم معادل42 درصددرجه یک ومقدار 16368248کیلوگرم معادل 58 درصد درجه دو می باشد که درمقایسه با خرید سال قبل 17 درصدرشد داشته است.

رییس اداره چای املش اظهارداشت:36 واحد چایسازی شهرستان املش از این میزان برگ سبزچای تضمینی خریداری شده مقدار6308 تن چای خشک تولید کرده اند که از این رو شهرستان املش مقام نخست تولید چای خشک در سطح استانهای گیلان ومازندران را درسال زراعی جاری به خود اختصاص داد.

حسین پور خاطرنشان کرد:تاکنون مبلغ621547592884 ریال معادل ۸۲/۵ درصد ازکل مطالبات چایکاران املشی بحساب آنها پرداخت گردیده است.

گفتنی است: درشهرستان املش 8300 چایکار وحدود 4865هکتارسطح زیرکشت قابل بهره برداری ، مقام نخست تولید چای درکشوررا داراست .
@nikanamlash

نظر بدهید