چرا استانداربوشهری درگیلان دست به انتصابات عجولانه زد!/سیدمحمدرضا علوی املشی

  چاپ   20 , آبان , 1398 ساعت 11:35 ق.ظ  

چرا استانداربوشهری درگیلان دست به انتصابات عجولانه زد!
این روز ها بعد ازانتصابات اتوبوسی استاندار بوشهری گیلان شاهداعتراضات گسترده درسطح استان گیلان هستیم اما هرگروه ،فرد،شخصیت ورسانه ای براساس سلیقه ومیل خود به این انتصابات اعتراضاتی وارد دانسته!
اما واقعیت بدور از نگاههای سیاسی چیزدیگری است ودرواقع این انتصابات ثمره معامله دولتمردان با برخی افراد ذی نفوذ وسیاسیون است!
سالاری استاندارپیشین که دراستان بوشهر عملکرد بسیارضعیفی داشت وهیچ استانی حاضر به پذیرش وی برای سکان استانداری نبود درآن برهه باچراغ سبز نوبخت به گیلان آمد وبه گیلانیان تحمیل شد ودر طول مدت خدمت خوددرگیلان جز حرف وشعار ،کارخاصی برای توسعه استان نکرد وبلکه پادوی خوبی برای اوامر نوبخت برای مهره چینی بود ودرواقع بله قربان گویی خوبی برای اوامر نوبخت در گیلان بوده تااینکه اعتراضات ازعملکرد وی بشدت بالا گرفت ودولت تصمیم به تغییر وجابجایی وی گرفت!
اما هیچکس فکرنمی کرد که سالاری با آن عملکرد ضعیفش درگیلان به جایگاه بالاتری ارتقاء یابد اما انتصاب اودرسازمان تامین اجتماعی نشان داد هنوز هم کفه ترازوی جهانگیری دردولت به مراتب ازنوبخت سنگین تراست!
اما بعدازاین تغییر هرگز کسی فکر نمی کرد زارع بوشهری معاون وی برمسنداستانداری بنشیند تا جایکه نام گیلانیان قدر برسرزبانها افتاده بود اما نوبخت با همه افراد واسامی مطرح گیلانی بازی کرد وشاید هم نفوذوقدرت چانه زنی خودرا دردولت ازدست داده وازعهده اش برنمی آمدتا برای همشهریانش کاری کند! اما بازهم سالاری با قدرت نفوذش توانست زارع بوشهری را جایگزین خود در استانداری گیلان نموده وگزینه خودرا ازطریق جهانگیری برمردم گیلان تحمیل نماید!
به عقیده بسیاری از سیاسیون وصاحب نظران زارع توان اداره یک فرمانداری یا بخشداری را نداشته وچه رسد به جایگاه خطیری همچون استانداری! واصلا قدرت تصمیم گیری ندارد ونظر امروزش دقیقا با فردای او کاملا متفاوت است !
ازهمین رو زارع برای رسیدن به صندلی استانداری نیازمند چراغ سبز مجمع نمایندگان گیلان در مجلس بود ونمایندگان هم ازفرصت پیش رو در آستانه انتخابات مجلس استفاده کردند چه طیف راستش ،چه اصولگراش وچه اصلاح طلب وفتنه گر برای حمایت ازوی پیش شرط گذاشته وزارع هم چشم بسته سمعا وطاعتا همه آنها را پذیرفته تا بعد انتصابش اجرایی کندوبه خواسته نمایندگان جامه عمل بپوشاند!
حال زارع بعد انتصابش در حال اجرای منویات نمایندگان گیلان درسطح شهرستانهاست وهرگزینه ای که به اومعرفی می کنند ویا ازقبل به او دیکته کرده اند حکم زده وکاری ندارد که طرف توان اجرایی داشته یا خیر،سابقه درخشانی دارد یانه،از جمع فتنه گران بوده یا اختلاس گران ، بلافاصله برای جلب نظر آنها اقدام به صدور حکم ازنوع سرپرست می نماید وتاسبب خشنودی ورضایت نمایندگان گیلان را فراهم نماید!
اما ظاهرا استانداربوشهری گیلان فراموش کرده تا چندماه دیگر انتخابات دوره یازدهم مجلس است وخود نماینده ها هم بعنوان یکی از کاندیداهای احتمالی درصحنه انتخابات حضور خواهندداشت وزمانیکه برگزارکنندگان انتخابات نوچه ها ونیروهای نمایندگان مجلس درمسند اجرایی باشند چگونه می توانند حفط بی طرفی را اصل قراردهندو چگونه الان با نظر آنها اقدام به چنین انتصابات سفارشی می کند وهمین امر تازه اول چالش بعد انتخابات خواهدبود ونمایندگان منتخب دوره یازدهم با مدیران سفارشی دوره دهم نمی توانند کار کنند واز همان ابتدا سرناسازگاری خواهندداشت!
باید آقای زارع را متوجه کرد اگر مشاوران کار بلد واگاه به مسایل سیاسی استان ندارد بداند طبق نظر سنجی های میدانی بین ۷۰ تا۸۰درصد نمایندگان فعلی گیلان ازراه یابی به مجلس یازدهم بازخواهندماند ولذا با طناب پوسیده آنها به داخل چاه نرود که پشیمانی در فردا سودی بهمراه نخواهدداشت!
اما به این نکته هم باید توجه کرد روزگاری که استان گیلان استانداران قدری همچون شهید انصاری ،تابش،طاهایی،قهرمانی چابک وهاشم نیاء ها را به خوددیده است امروز در دست چه کسانی افتاده که جز شعار وحرف عملکردی برای توسعه استان نداشته وندارند ولذا بازهم فرصت تجدیدنظر برای استاندار بوشهری باقی است تا منافع استان را برمنافع سیاسیون ترجیح بدهد!
@nikanamlash

نظر بدهید