چرادولت تدبیروامید بصورت شفاف اسامی دریافت کنندگان یارانه کمک معیشتی 18 میلیون خانواررا اعلام نمی کند؟

  چاپ   3 , آذر , 1398 ساعت 12:49 ب.ظ  

درحالی دولت  تدبیر وامید مدعی پرداخت یارانه کمک معیشتی به 18 میلیون خانوار و60 میلیون نفررا درسه مرحله میباشد که طبق گزارشات وتحقیقات  میدانی خیلی ازاقشارمختلف مردم ازدریافت این مبالغ جامانده اند!
حال جای سوال است چرا دولت بصورت شفاف این 18 میلیون خانوار را به تفکیک اعلام نمی کند که چه قشرهایی مشخصا آن رادریافت کرده اند!
خیلی از افراد کم بضاعت جامعه مثل کارگران،کشاورزان،رانندگان،بازنشستگان،کارمندان و… مدعی عدم واریز این مبالغ بحساب خود هستند!
متاسفانه سامانه اعلام شده دولت هم پاسخگوی مردم نیست  ومردم از صبح امروز در دفاتر پیشخوان دولت سرگردانند !
شاید وزراء،اعضای دولت،استانداران،فرمانداران ،بخشداران،مدیران ادارات دراولویت دریافت بوده اند !
لذا مردم انتظار دارند تا در این خصوص قوه قضائیه،سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده  ونسبت به بررسی این تعداد دریافت کنندگان شفاف سازی کنند!
آقای روحانی!علی برکت الله!

نظر بدهید