طرح رتبه بندی کارخانه های شالیکوبی شهرستان املش

  چاپ   19 , بهمن , 1398 ساعت 8:33 ق.ظ  

 

مدیرجهادکشاورزی املش  ازطرح رتبه بندی کارخانجات شالیکوبی درشهرستان املش خبرداد.

صفری  گفت:جلسه توجیهی با حضورصاحبان کارخانه های شالیکوبی درمحل دفترمدیریت تشکیل گردید دراین جلسه طرح ساختارهای فیزیکی، تولیدی، فرآیندهای خشک کردن، تبدیل وبسته بندی شلتوک وبرنج درشالیکوبی ها موردبحث وبررسی قرارگرفت

وی  اظهارداشت:استفاده ازدستگاههای مدرن،خشک کن های اتوماتیک، بسته بندی های مدرن، باسکول برنج واعتبارسنجی ازفاکتورهای رسمی، ملاک های رتبه بندی کارخانه هاست وکارخانجاتی که دررتبه های برترقرارگرفتند تسهیلات درگردش مناسب ونرخ تبدیل ریالی بیشتری درمقایسه باکارخانه های دیگردریافت میکنند.

مدیرجهادکشاورزی خاطرنشان ساخت:سالانه ۱۴۰۰۰ تن شلتوک از ۳۵۰۰ هکتاراراضی شالیزاری شهرستان برداشت میشودوهمچنین درشهرستان املش ۳۲ واحدشالیکوبی وجودداردکه ازاین تعداد۳۱ واحدآن فعال است.

درپایان آقای صفری اظهارامیدواری کردکه بتوان باتداوم برنامه های پایش ورتبه بندی کارخانجات شهرستان طی سالهای آینده، ضمن نظارتهای فنی بیشتردرکارخانجات شرایط وتمهیدات لازم برای استقرارخطوط تبدیل مدرن ترومجهزدرکارخانجات ایجادشودتاضمن کاهش ضایعات برنج درکارخانجات، محصولی باکیفیت ودرجه عالی دربسته بندیهای مناسب بابرندرسمی شهرستان املش انجام سود.

نظر بدهید