بازدید نماینده منتخب مردم شریف شهرستانهای رودسر واملش درمجلس یازدهم ازشرکت بسته بندی چای نصر در نصرآباد املش

  چاپ   5 , اردیبهشت , 1399 ساعت 10:52 ب.ظ  

حجت الاسلام والمسلمین صفری  نماینده منتخب مردم شریف شهرستانهای رودسر واملش درمجلس یازدهم ازشرکت بسته بندی چای نصر در نصرآباد املش بازدیدکرد.
دراین بازدید مهندس طالبی رییس اسبق اداره چای شهرستان املش وی را همراهی می کرد .
برپایه این گزارش همچنین آقای عباس ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت چای نصر ازفرآیند بسته بندی وسابقه فعالیت این شرکت درزمینه صادرات چای ارایه کرد.
وی گفت :بطورثابت تعداد ده نفرنیرو دراین شرکت مشغول بکارهستند واما درمقاطعی نیز که برای امرصادرات فعال هستیم دوبرابراین تعداد مشغول بکارمی گردند.
حجت الاسلام صفری هم دراین دیدار افزود:اینگونه شرکتها که زمینه اشتغال جوانان منطقه را فراهم کردند قابل تقدیر وتحسین هستند وباید دولت ازاینگونه واحدها حمایت نماید.
منتخب مردم رودسرواملش درمجلس یازدهم خاطرنشان کرد:املش قطب تولیدچای درکشور است وخوشبختانه درسالهای اخیر بسیاری ازمصرف کنندگان بسمت چای داخلی روی اورده اند .
جمعه ۹۹/۲/۵

نظر بدهید