عباسی درآخرین ایستگاه خدمت!

  چاپ   6 , آبان , 1400 ساعت 10:32 ق.ظ  

پس از کش و قوس های فراوان موافقان ومخالفان انتصاب استاندار بومی وغیربومی، نهایتاشاهد انتخاب استاندار بومی برای هدایت سکان اجرایی دولت در استان گیلان هستیم!
شاید بنده با توجه به گذشته استانداران وفضای ملتهب سیاسی استان با انتخاب استاندار غیربومی نظر موافق داشتم اما قرعه فال بنام اسداله عباسی بعنوان استاندار گیلان رقم خورد.
دربین اسامی بومی که از سوی گروه ها واحزاب سیاسی ،شخصیت ها وفعالان ستادهای رییسی در گیلان مطرح بود نباید با هر سلیقه ودیدگاه واختلاف نظر ازدایره انصاف خارج شد واز دیدگاه حقیر ازهرنظراستاندار انتخابی به مراتب توانمندتر از سایر گزینه های مطرح شده می باشد!
اما بعد انتخاب عباسی بعنوان استاندار گیلان شاهداظهار نظرهای گوناگون از سوی موافقان و مخالفان هستیم .
یکی حسن این انتخاب را به نوبخت تبریک می گوید ویکی دیگر نیروهای ارزشی استان را به صبر و بردباری دعوت می کند وعده ای نیز بعنوان خواص روزه سکوت گرفته اند واز هرگونه اظهار نظر خودداری کرده اند !
در بین مجمع نمایندگان گیلان نظر واحدی نبود وشاید در آخرین لحظات انتخاب استاندار عده ای از انتخاب دکتردوستدار حمایت کردند که اگر گزینه آنها انتخاب می گردید خودفاجعه ای برای استان بود وچه بسا استان گیلان دوباره بجای پیشرفت شاهد عقب گرد بود.
اما هر آنچه بود گذشت وامروز شاهد معارفه عباسی بعنوان استاندار گیلان هستیم.
استانداری که شاید هرگز فکر نمی کرد اینگونه آماج شدیدترین انتقادات گروه ها وفعالان سیاسی ورفقای سیاسی وگرمابه وگلستان دیروزخود قرارگیرد!
اگر عباسی تا دیروز فقط در رودسر و املش مورد انتقاد مخالفان خود قرار می گرفت اما امروز این موج انتقاد ها به سطح استان کشیده است که عباسی با عبرت از گذشته خود می تواند همه آنها را به فرصت کاروتلاش و همدلی وهم افزایی تبدیل کند واینبار، هم برای منطقه رودسر واملش وهم برای کل استان منشأ خدمتی ماندگار گردد.
اما اگر امروز آقای کربلایی حسن انتخاب عباسی را به نوبخت تبریک می گوید به نظر حقیر به جای تبریک به نوبخت می بایست به جریان اصولگرایی تسلیت می گفت که با گذشت بیش از چهل سال از عمرشکوهمند انقلاب اسلامی ایران هنوز هم جریان اصولگرایی در گیلان تشکیلات منسجمی نداشته و ندارد ودر بزنگاه های این چنینی هر جریان وفرد ساز خود را می زند ،اگر امروز از عباسی انتقاد می کنیم اما یادمان باشد همین عباسی محصول شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی گیلان در مجلس هفتم در مقابل حسن زادگان دررودسرواملش بود که من وشما درپیروزیش نقش داشتیم وبا پول وحمایت جریانات اصولگرایی پله های ترقی را طی کرد!همین عباسی باحذف کردن شخصیت هایی همچون حاج علی اکبری بروز و ظهور کرد،یادمان باشد زمانی که رهبری املشی با مهندسی از صحنه حذف شد منتقدین امروز عباسی به حمایت و پشتیبانی تمام قد از او پرداختند ،عباسی محصول حذف شخصیت هایی خوشنامی  همچون مهندس روح ا…قهرمانی چابک از صحنه سیاسی است!
اما عباسی با کارنامه سه دوره نمایندگی مجلس از رودسر واملش،همراهی کوتاه با دولت احمدی نژاد فراز و نشیب های فراوانی را بهمراه داشته که امروز می تواند با عبرت از گذشته ودرس گرفتن از آنها یکبار دیگر نه فقط در رودسر و املش بلکه در کل گیلان خودرا دوباره احیا ودر معرض آزمونی دوباره قراردهد!
سردار علیزاده بعنوان رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان  ویکی از افراد تاثیر گذار ستاد رییسی در گیلان این روزها ما رو به صبر و بردباری دعوت کرده است مگر این سردار عزیز فراموش کرده که در انتخابات مجلس دهم تمام قد از همین عباسی در مقابل رهبری املشی در رودسر واملش حمایت کرد حال چی شده که الان مخالف رفیق دیروزش شده است وفریاد وامصیبتا سرمی دهد!
عباسی بعنوان استاندار گیلان امروز سکان استانداری را تحویل می گیرد .
عباسی که تا دیروز خود منتقد مدیران اجرایی وشاهد کم کاری های آنان بود امروز خود در جایگاه مدیریت اجرایی استان قرار گرفته است و باید پاسخگوی منتقدانش ، نمایندگان مجلس درگیلان وخواسته های بحق مردم استان باشد.
عباسی با توجه به ارتباطاتی که با پایتخت نشینان واعضای کابینه رییسی که از دوستان گذشته او هستند می تواندبسیاری از مشکلات خرد و کلان گیلان وحتی حوزه انتخابیه سابق خودرا با رایزنی ولابی گری حل نماید .
اما افت هایی که عباسی باید از آنها تبری جوید؛
۱-در حوزه انتخابیه سابقش به تقابل با نماینده کنونی پایان دهد که هرگونه تنش فی مابین به ضرر کل استان ختم خواهدشد .
۲-پروژه های حوزه انتخابیه سابقش که خود تا دیروز از منتقدان عدم اتمام وپایایان یافتن آنها بود همچون راه املش به شلمان،آسفالت جاده های مناطق ییلاقی واشکورات، سد پلرود،احیای کارخانه ریسندگی،شهرستان شدن رحیم آباد،الحاق لات لیل وهلودشت به املش،اجرایی نمودن سایت نفتی سردار جنگل رودسر،پل تقاط روگذر کلاچای،راه کلاچای -رحیم آباد به قزوین،تصفیه خانه طولات،کارخانه کمپوست رودسر ودهها پروژه خرد و کلان دیگر.

۳-عدم گسیل نیروهای حامی انتخاباتی ش ازرودسرواملش بعنوان مدیران دستگاههای اجرایی استان.
۴-استفاده مدیران اجرایی ازبدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی استان نه خارج ازآن.
۵-تعامل با گروه ها وفعالان سیاسی جریان اصولگرا وستادهای رییسی در گیلان
۶-عدم بکارگیری افراد وابسته به ستادهای انتخاباتی سابق خود از رودسر واملش در ادارات و نهادهای استان بدون قانون وضابطه

۷-بهره گیری از ظرفیت وتوانمندی های رسانه های استان ودوری جستن از اعضای رسانه بی دوران انتخاباتی خودو…که درصورت تحقق آنها عباسی را می تواند دوباره نزد افکار عمومی گیلانیان احیاکند.

نگارنده این سطور نه در فرصتی به دیدار ایشان خواهد رفت ونه مثل بسیاری افراد آویزانش جهت گرفتن پست و ارتقای موقعیت شغلی خواهد شداما براین باورم باید از فرصت بوجوده در نهایت وفاق،همدلی و همبستگی برای ارتقا وتوسعه همه جانبه استان سرسبز گیلان اما محروم نهایت استفاده را کرد.
اما معتقدم باید گذشته وکدورت ها را کنار گذاشت و براساس عملکرد گذشته عباسی اورا مورد ارزیابی ونقد قرار نداد و بلکه باید به عباسی فرصتی دوباره داد تا او خودرا در آخرین ایستگاه خدمتی ش به گیلانیان عرضه کند و آنگاه اورا مورد ارزیابی ونقد قرارداد.
عباسی خوب است بداند از شهرستانی بعنوان استاندار انتخاب شده است که تاکنون دو استاندار یکی استاندار مکتبی شهید علی انصاری ودیگری مرحوم مهندس روح ا… قهرمانی چابک بر این جایگاه تکیه زده اند که هردوی آنها نزدقاطبه مردم گیلان از شخصیتی محبوب وجایگاهی ویژه وممتاز برخوردار بوده اندوامروز عباسی با آن پیشینه خود ،وارث چنین افرادی هست که بر این جایگاه تکیه زده است.
عباسی باید از دوران کوتاه وزارتش دریافته باشد که دیگر نمی تواند آن کارهای خود را درسطح استان واستانداری پیاده کند که چه بسا تمامی چشم ها ومنتقدانش به وی دوخته شده است و درصورت حتی جذب غیرقانونی یک نفر وانتصاب نزدیکان وفعالان دیروز ستادهای انتخاباتیش برای وی دردسر ساز خواهدشد وهمگان شاهدیم به یمن همین فضای مجازی امروز برای نماینده ای که دخترش را غیرقانونی جذب وزارت نفت کرد دردسرساز شد و زاکانی شهردار تهران را وادار کرد تا حکمش را برای دامادش پس بگیرد واز پیشگاه مردم ایران عذر خواهی کند.
عباسی باید بداند امروز دیگر نماینده ای از حوزه انتخابیه شرق گیلان نیست بلکه شرق و غرب و شمال و جنوب گیلان را باید با هم ببیند.
عباسی امروز در آزمونی سخت قرار گرفته است و در فرصتی که در اختیار دارد باید توان مدیریتی خودرا برای حل مشکلات خود نشان دهد ودیگر عباسی در جایگاه کاندیدای انتخابات مجلس یا هر جایگاه دیگر نمی تواند بعنوان منتقدازکم کاری ها وعدم اجرای پروژه های گیلان ،عدم توسعه نیافتگی گیلان،عدم حل مشکل زباله سراوان،رکوددر منطقه آزاد انزلی و بنادر گیلان،تعطیلی واحد‌های صنعتی وعدم توسعه نیافتگی شهرک های صنعتی گیلان و…سخن بگوید.
لذا عباسی بجای پرداختن به حاشیه های بی حاصل وپاسخ به منتقدان و انتقام گیری از مخالفان دیروزش ودخالت در عزل و نصب های مسئولان ادارات حوزه انتخابیه سابقش به تحریک احتمالی اطرافیانش و… به توسعه همه جانبه استان محروم گیلان بپردازد ونامی ماندگار از خود در نزد گیلانیان به یادگار بگذارد!
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم
تو خواه از سخنم پند گیرو خواه ملال

مدیرپایگاه خبری تحلیلی نیکان املش

ششم آبان ۱۴۰۰

نظر بدهید