یاد داشتی برای روز خبرنگار/علی امیدوار

  چاپ   20 , مرداد , 1398 ساعت 9:02 ق.ظ  

دکتر علی امیدوار دکترای علوم سیاسی  یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار، در اختیار رانکوه نیوز قرار داده است.

متن این یادداشت را در زیر می‌خوانید:

 

خبرنگاران همچون افرادی هستند که از ارزش های جامعه دفاع میکنند.و تلاش میکنند تا به ملت آگاهی ببخشند و انها را بیدار و اگاه سازند.

 

.خبرنگاران نقش مهمی در اگاهی رسانی به مردم و جلوگیری از سو استفاده صاحبان قدرت دارند.در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته این خبرنگاران هستند که با ازادی اندیشه و بیان خود عدم مدیریت افراد را به چالش میکشند .

 

در کشورهایی که به دموکراسی رسیده اند مطبوعات نقش مهمی ایفا کرده است.ازادی مطبوعات و ازادی اندیشه و بیان یکی از اساسی ترین اجزا سازنده یک جامعه دموکراتیک است.

بدون ازادی اندیشه و بیان ممکن است مطبوعات به بیراهه بروند.

 

خبرنگاران باید از تفکری ازاد بهره ببرنند این که خبرنگاران خود را وابسته به گروه یا تشکل خاص یا حکومت یا دولت بدانند.مسلما ان کشور به توسعه یافتگی نخواهد رسید.

 

نقدهای منصفانه میتوانددر جهت بهبود و توسعه کشور باشد، نباید تمام فضا را به سمت امنیتی کردن ببینیم.نگاه امنیتی به خبرنگار که رسالتش رساندن صدای مردم به دولت هاست دور از اصل دموکراسی است.

 

دکتر علی امیدوار

نظر بدهید