رییس اداره چای املش خبرداد:فقط ۳درصد ازمطالبات چایکاران املشی باقی مانده است

  چاپ   17 , آذر , 1399 ساعت 6:23 ب.ظ  

رئیس اداره چای شهرستان املش گفت:در سال زراعی گذشته ۳۵هزارو ۴۰۱ تن برگ سبزچای به ارزش ۱۳۷میلیاردو ۹۷میلیون تومان ازچایکاران املشی به صورت تضمینی هرکیلو درجه یک۴هزارو۶۰۰تومان ودرجه دو هرکیلو۳هزارو۳۰۰تومان خریداری شد که تاکنون ۱۳۲میلیاردو۳۴۵میلیون تومان معادل ۹۷درصدازمطالبات چایکاران املشی به حساب بانکی شان واریز شده و فقط ۳درصداز مطالباتشان باقی مانده است.

حسین حسین پور بااشاره به اینکه ۲۵درصد سهم دولت, کامل پرداخت شده است, گفت: شهرستان املش ۴هزارو ۸۵۰هکتار ازباغات چای دارد که درسال زراعی گذشته ۲۷درصدچای کشور در این شهرستان تولید و رتبه اول کشور را در تولید داخل دارد.

حسین پورگفت: ۱۵هزارو۵۹۵ تن برگ سبزچای برداشت شده معادل۴۴درصددرجه یک و ۱۹هزارو۸۰۶تن معادل۵۶درصدهم درجه دواست.

حسین پورگفت: امسال هزاروهفده تن بیشترازپارسال برگ سبز چای از چایکاران املشی خرید شده است.

 

 

 

نظر بدهید