برداشت خرمالودرسطح ۲۵ هکتار ازباغات شهرستان املش درسطح ۲۵ هکتار

  چاپ   19 , آبان , 1397 ساعت 10:24 ق.ظ  

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفت:کاربرداشت خرمالودرسطح ۲۵ هکتار ازباغات شهرستان املش درشرف اتمام است .
مهندس امیربنده ای افزود:پیش بینی می گردد ازاین سطح مقدار۱۸۸ تن محصول به ارزش تقریبی ۲۸۲۰ میلیون ریال برداشت شود.
گفتنی است :عمده محصول خرمالوشهرستان دربازارمحلی عرضه می گردد ،متوسط عملکرد درهکتارخرمالودرشهرستان ۷/۵ تن بوده ودرحال حاضرقیمت هرکیلوخرمالودربازارمحلی املش ۲۰۰۰۰ ریال می باشد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفت:کاربرداشت کیوی درسطح ۸۰ هکتارازباغات شهرستان املش آغازشده است.
مهندس امیربنده ای افزود:پیش بینی می گرددازاین سطح مقدار ۲۴۰۰ تن محصول با ارزش اقتصادی ۸۴۰۰۰ میلیون ریال برداشت شود.
وی خاطرنشان کرد:قسمتی ازمحصول تولیدی دربازارمحلی والباقی درشهرستانها وسایراستانها عرضه می گردد.
گفتنی است :متوسط عملکرددرهکتارشهرستان ۳۰ تن بوده ودرحال حاضرقیمت هرکیلوکیوی دربازارمحلی املش ۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

 

نظر بدهید