املش از نگاه دیگر!!گره کور توسعه/دکترموسی غلامی

  چاپ   24 , بهمن , 1397 ساعت 10:27 ق.ظ  

املش از نگاه دیگر!!
گره کور توسعه.

👈 امان الله خان، عزیز جمالی ، ناصر خان سمیعی ،حاج بی ازار، ابوالهدی ، خلاق دوست،حاج اقا ربانی و رهبری ، یوسف خان ،قاسم زاده ،عبدالعلی خان ، داوود امین ، فتح الله عباسی،جلال خان ،،حاج حسین نباتچی، حاج هدایت ،حاج محمود سمیع  و بسیاری دیگر در سالیانی بسیار به عنوان شهروند و یا نماینده در املش زیستند و ردی و خاطراتی از خود برجای گذاشتند ولی امروزجز نامی از ایشان در میان نیست. در این میان برخی نقش کاریزماتیک داشتند .از این میان امان الله خان، عبدالعلی خان،،عزیز جمالی ،فتح الله عباسی،حاج هدایت شاخص تر بودند .نقش امان الله خان،عبدالعلی خان و عزیز جمالی در مناسبات سیاسی اجتماعی بی بدیل بود.خیلی از ما حل منازعات و ادعاها را از این شخصیتها شنیده و به یاد داریم.

👈نقش کاریزماتیک اینان در یکطرف و حرف شنوی مردم و اعتقاد به رای و حکم صادره از سوی اینان بسیاری از مشکلات و مسایل را حل می نمود . در تنگناهای اداری رایزنیهای این افراد در بسیاری از امور مشکلات را حل و روند توسعه را تسهیل می کردند. با توجه به پیچیدگیهای کمتر جامعه املش در قبل از انقلاب و گستردگی کمتر  با این همه نقش اینان فراموش ناشدنی بود و خواهد ماند.
با این اوصاف چرا همیت مردمی در جهت توسعه املش شکل نمیگیرد و روند توسعه اجتماعی با سرعت بسیار پایینی در حال گذار است.؟؟!
آیا افراد کاریزماتیک نداریم ؟؟!! افرادی مثل باقر ربانی ،مهدی رهبری ، دکتر محبوبی ، دکتر ربانی ،دکتر صمدی ، دبیران شاخص فرهنگی، اسماعیل ترابی ،  دکتر مظفری ،محبوب امین ، دکتر اکباتان ،مجید وثوقی،دکتر عبدالرحیمی و بسیاری دیگر نمیخواهند و یا نمی توانند نقش تاریخی و کاریزماتیک خود را جاری و ساری نمایند؟؟؟
ایا فرد کاریزما در این دوران می تواند بسان قبل از انقلاب مثمر ثمر باشد؟؟
با این اوصاف آیا این ساده نگری نیست که منتظر فردی کاریزما باشیم؟؟
آیا وجود شخصیتهای کاریزما با توجه به پیچیدگیهای روانشناسی و اجتماعی مردم در این دوران پاسخگو خواهد بود؟
آیا این برنمی گردد به خصلت محافظه کارانه طبقات شهری که نمیخواهند هزینه ای مادی و معنوی بپردازند و بدون مشارکت در ساختار تشکلهای مردمی منتظر ناجی و توسعه توسط ارگانهای حاکمتی می مانند؟؟
در دوره ای که اولویتهای توسعه شهری و روستایی کمرنگ شده اند و دلیل آن تضییقات بودجه ای عنوان میشود نقش افراد موثر و کاریزماتیک  از یک طرف و مردم مطالبه گر در توسعه شهری و روستایی چگونهمی تواند باشد ؟

نظر بدهید