رئیس بیمارستان نیکوکار املش :تا سال ۱۴۰۴ توسعه تخت های بیمارستان نیکوکاراملش تا۴۵ تخت پیش بینی شده است

  چاپ   21 , مرداد , 1398 ساعت 11:11 ب.ظ  

رئیس بیمارستان نیکوکار املش گفت :بیمارستان نیکوکار املش دارای ۳۲ تخت مصوب بوده که درسامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت به شماره ۱۰۸۹۳۷ثبت شده است وبراساس نقشه راه درمان برای این بیمارستان تا سال ۱۴۰۴ توسعه تخت های بیمارستانی تا۴۵ تخت پیش بینی شده است.

دکتر الهام عاشوری درادامه واحدهای بیمارستان نیکوکار را شامل؛پاراکلینیک:رادیولوژی، فعالیت آزمایشگاه صورت شبانه روزی عنوان کرد و گفت بخش داخلی و انکولوژی نیز این بیمارستان دادای ۱۵ تخت می باشد که با حضور فوق تخصص هماتولوژی خدمات شیمی درمانی ارائه می شود

رئیس بیمارستان نیکوکار املش همچنین از فعالیت ۵ تخت در بخش اطفال از ابتدای ماه جاری با حضور ۳ پزشک متخصص خبرداد و افزود:دربخش دیالیز نیز ۵ تخت فعال با حضور یک متخصص داخلی در دوشیفت(صبح وعصر) مشغول فعالیت می باشد.

وی با بیان اینکه ضریب اشتغال تخت در بیمارستان نیکوکار در حال حاضر ۷۶/۹۹درصد می باشدخاطرنشان کرد:کلینیک تخصصی داخلی،قلب،اطفال،زنان وزایمان،ارتوپد،چشم،خون وسرطان و مغزو اعصاب همه روزهفته به استثنای جمعه در بیمارستان نیکوکار دایر می باشد./رانکوه نیوز

 

نظر بدهید