اخبارکوتاه جهادکشاورزی/برگزاری کلاس آموزشی سرشماری زنبورستانها ویژه کارشناسان پهنه

  چاپ   8 , مهر , 1398 ساعت 7:58 ق.ظ  
  • مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش ازبرگزاری کلاس آموزشی سرشماری زنبورستانها ویژه کارشناسان پهنه خبرداد.
    مهندس صفری افزود:با عنایت به آغاز سرشماری زنبورستانها از ۶ مهر لغایت ۱۹ مهر ۹۸ ولزوم ثبت بهنگام ودقیق اطلاعات زنبورستانها درسامانه جامع پهنه بندی این مدیریت اقدام به برگزاری کلاس آموزشی ویژه کارشناسان پهنه نموده است.
    وی اظهارداشت زنبورداران میتوانند برای ثبت زنبورستان خود به کارشناسان پهنه مستقردرسطح مراکز جهادکشاورزی مراجعه نمایند.

 

شروع مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای درشهرستان املش
مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش از آغاز شروع مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای خبرداد.
مهندس صفری اظهارداشت: با توجه به ردیابی های صورت گرفته وشرایط آب وهوایی مناسب سال جاری ، تنوع وگستردگی میزبان وفعالیت زودهنگام مگس میوه مدیترانه ای درباغات وتراکم جمعیت بالای آن دربرخی ازکانونهای آلوده ، این مدیریت جهت پیشگیری از خسارت احتمالی وکاهش جمعیت آفت مبادرت به برگزاری کلاسهای آموزشی درروستاهای کانونی وپخش اطلاعیه ترویجی وارسال پیامک انبوهی به باغداران ، دهیاران وشوراهای اسلامی سطح شهرستان نموده است.
وی خاطرنشان کرد: دراین راستا درسطح ۱۰۰ هکتار ازباغات این شهرستان علیه آفت مگس میوه مدیترانه ای توسط باغداران بااستفاده ازتله ها وسموم مناسب مبارزه صورت گرفته است.

 

برداشت راتون درشهرستان املش آغاز شد
برداشت راتون دربیش از ۲۳۰۰ هکتارازاراضی شالیزاری املش آغازگردیدو پیش بینی میگرددازاین سطح ۱۵۸۵ تن شلتوک به ارزش بیش از ۱۵ میلیاردتومان عایدکشاورزان املش نماید.
گفتنی است : درشهرستان املش بیش از ۳۹۰۰ بهره برداردر۴۵ روستا مبادرت به پرورش راتون درسال جاری نموده اند.

 

شروع مهاجرت پاییزه زنبورداران به شهرستان املش

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش از آغاز کوچ زنبورداران مهاجربه شهرستان املش خبرداد.
وی دراین رابطه ‌‌افزود شهرستان املش بدلیل برخورداری ازپوشش گیاهی متنوع ووجودباغهای چای شرایط مناسبی راجهت اسکان زنبورداران فراهم نموده است.
مهندس صفری با اشاره به لزوم رعایت قانون کوچ سالیانه زنبورعسل واستقرارزنبورستانها موضوع ماده ۱۴ قانون نظام دامپروری کشورمصوب مجلس شورای اسلامی عنوان نمودکه زنبورداران مهاجرقبل ازاسکان بایستی ازمدیریت جهادکشاورزی املش مجوزدریافت نمایند؛ وی درادامه افزود ۲۵۷ زنبوردارشهرستان املش دارای ۱۵۵۸۴ فروند کلنی زنبورعسل بوده که سالانه ۲۲۷ تن عسل وفرآورده های جانبی به ارزش بیش از ۱۹ میلیاردریال تولید می نمایند که نسبت به سال گذشته بدلیل شرایط آب وهوایی بهتروآموزش های صورت گرفته توسط کارشناسان جهادکشاورزی واجرای طرح ساماندهی زنبورستانها پیش بینی میگرددحدود ۶ درصد میزان تولیدات شهرستان افزایش یابد.

 

**برداشت محصول انارترش درسطح ۲۵ هکتارازباغات پراکنده شهرستان املش آغاز شده، پیش بینی میشود از این سطح مقدار ۳۷۵ تن محصول به ارزش تقریبی ۱۶۸۷۵ میلیون ریال برداشت شود.
لازم به ذکر است عمده محصول انارترش شهرستان دربازارهای مخلی واستانهای همجوارصادرمیگردد.
متوسط عملکرددرهکتارانارترش شهرستان ۱۵ تن بوده ودرحال حاضرقیمت هرکیلوانارترش دربازارمحلی املش حدود ۴۵ هزار ریال می باشد.

نظر بدهید