اتحادیه کارخانجات چای شهرستان املش اعلام موجودیت کرد

  چاپ   11 , آبان , 1398 ساعت 8:35 ق.ظ  

مدیران کارخانجات چایسازی شهرستان املش با تصمیم خروج ازسندیکای کارخانجات چای شمال،با تشکیل اتحادیه کارخانجات چای شهرستان املش اعلام موجودیت کرده اند وقراراست صبح روزشنبه دفتراین اتحادیه باحضورمدیران واحدهای چایسازی شهرستان املش وبرخی مقامات محلی افتتاح ورسما شروع به فعالیت نماید.
اعضای این اتحادیه درنخستین نشست هم اندیشی جهت آغازبکار وفعالیت این اتحادیه معتقدندشهرستان املش با داشتن ۴۰ واحدچایسازی ،۸ هزارکشاورزچایکار،سطح زیرکشت ۶ هزارهکتارباغ چای ومقام اول تولید چای خشک در کشور باید بدون وابستگی به سایر تشکل ها ،راسا بصورت شهرستانی پیگیر مسایل ومشکلات صنفی خودباشند و ازاین پس استانداری گیلان ،سازمان چای کشور وسایرنهادهای دولتی در جلسات تصمیم گیری خود ازنماینده این تشکل صنفی دعوت بعمل آورند.

نظر بدهید