اخبار کوتاه جهادکشاورزی املش 

  چاپ   18 , آبان , 1398 ساعت 12:44 ب.ظ  

 

مدیرجهادکشاورزی املش ازتشکیل کارگروه طرح اعتلای بسیج همگام باکشاورز خبرداد. مهندس صفری ازتشکیل اولین جلسه کارگروه شهرستانی طرح اعتلای بسیج همگام با کشاورز با حضورفرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جناب سرهنگ یحیی پور، جناب سرهنگ صفرنیا مسوول بسیج سازندگی سپاه شهرستان، ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان دکترفلاح دوست درمحل مدیریت خبرداد؛ وی اذعان داشت: دستیابی به امنیت غذایی پایداریکی ازمهمترین اهداف حوزه کشاورزی ودامپروری درشهرستان املش میباشد، درپایان خاطرنشان کرد:ازاهداف این کارگروه بهره گیری از ظرفیت گروههای جهادی ومتخصص بسیجی درزمینه دامپروری ودامپزشکی درراستای ارتقا بهره وری دام واثربخشی درفقرزدایی، بهبود عملکرد، کاهش تلفات دام میباشد.

شروع مایه کوبی تب برفکی دام سنگین: قابل توجه دامداران شهرستان املش؛ مایه کوبی تب برفکی گاو وگوساله ازتاریخ ۱۱ /۸ /۹۸ لغایت ۱۷ /۹ /۹۸ بمدت ۳۰ روزکاری درگاوداریها صنعتی و نیمه صنعتی وروستاهای سرتاسراستان گیلان بوسیله بخش دولتی ودفاترمایه کوبی بخش خصوصی دامپزشکی انجام میشود، دراین مرحله ازعملیات واکسن تب برفکی بهادار میباشد ودرصورت انجام عملیات توسط دفاترمایه کوبی بخش خصوصی علاوه برهزینه واکسن، پرداخت هزینه مایه کوبی نیزطبق تعرفه به عهده دامدار خواهد بود.

برگزاری سومین جلسه شورای تولیدات گیاهی ودامی درمدیریت جهادکشاورزی املش: مهندس صفری مدیرجهادکشاورزی املش ازبرگزاری دومین جلسه شورای تولیدات گیاهی ودامی درمدیریت جهادکشاورزی املش خبرداد؛ دراین جلسه ضمن تبیین دستورالعمل ها وآیین نامه ها، فرآیند انجام کاردرسطح اداره ومراکزسه گانه موردبررسی قرارگرفت، انتظارمیرود با واکاوی مستمرفرآیندهای هویت گذاری دام سبک وسنگین، توسعه گلخانه های کوچک مقیاس، آموزش مستمربهره برداران کشاورزی، تکمیل اطلاعات عشایری شهرستان درحوزه دام سبک وسنگین،تکمیل آمارگیری سالیانه زنبورستانها درحوزه عمل شهرستان، ارتقا سطح جذب تسهیلات تبصره ۱۸ وبهین یاب ، شاهدرونق تولیدات گیاهی ودامی درشهرستان املش باشیم.

روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان املش
@nikanamlash

نظر بدهید