بخشدار رانکوه شهرستان املش با بیان اینکه ۴۰ روستای بخش رانکوه شهرستان املش پوشیده از برف شد، اظهار کرد: بارش برف از شب گذشته شروع شده است و ارتفاع آن در برخی از روستاها به بیش از ۵۰ سانتی متر رسیده است.

 

محمدجواد حسن‌پور، با بیان اینکه ۴۰ روستای بخش رانکوه شهرستان املش پوشیده از برف شد، اظهار کرد: بارش برف از شب گذشته شروع شده است و ارتفاع آن در برخی از روستاها به بیش از ۵۰ سانتی متر رسیده است.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو تیم راهداری با کلیه امکانات ترابری سنگین در مناطق برفگیر استقرار دارند، گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده مشکلی برای سوخت در روستاهای برفگیر نداریم و در این زمینه جای هیچ گونه نگرانی نیست.

 

بخشدار رانکوه افزود: از کلیه دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاهای برفگیر خواسته شده نسبت به ایاب و ذهاب روستاها تلاش مضاعف داشته باشند.