‍ مدیر امور توزیع برق شهرستان املش:با صرف ۳ میلیارد‌ و۴۰۰ میلیون تومان ۱۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف شهرستان به کابل خود نگهدار تبدیل خواهد شد

  چاپ   20 , آبان , 1399 ساعت 10:27 ق.ظ  

‍ مدیر امور توزیع برق شهرستان املش  در گفتگو با خبر نگار نیکان املش در تشریح اقدامات ۷ ماهه امور توزیع برق املش گفت: بیش از ۱۵ کیلومتراز شبکه های فشار ضعیف شهرستان به کابل خود نگهدار تبدیل میشود که ۳ میلیاردو۴۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد.
سید حسین محمدی افزود:در تابستان سال جاری مشکل ضعف برق مشتر کانی که سالها از آن رنجور بودند با برنامه ریزی مرتغع شد در بحران تابستان بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه شد که برخی از طرحها انجام و برخی در حال اجرا است.
او با بیان اینکه بنا است با مساعدت نماینده ارجمندو پی گیری فرماندار محترم شعبه ای در رانکوه جهت پوشش اتفاقات مشترکان ، استقرار یابد در خصوص اصلاح شبکه های برق شهرستان افزود: تقویت برق کوچه میهن در حوزه شهری با ۴۰۰ مترخط۲۰کیلوولت ونصب یکدستگاه تر انس انجام شد کوچه لاله در روستای آزار بن علیا از بخش رانکوه به محض پایان تشریفات اداری مرتبط با پیمانکار ، کارانجام خواهد شد طرح کوچه شهیدان بلوک و یوسف زاده در املش ، تصویب ، اعتبار دریافت و انجام خواهد شد تقویت برق کوچه ولیعصر رانکوه با ۲۵۰ متر خط فشار متوسط و نصب ترانس انجام گرفت و تقویت برق کوچه صادقی آزار بن علیا در دستور کاراست .
او ادامه داد : در روستای آزاربن بخش رانکوه هزار متر شبکه اصلاح شد که در حال بهره برداری است در آزار بن سفلا اصلاح خط۲۰ کیلو ولت بهمراه نصب ترانس انجام شدهمچنین درروستای گرکرود بخش رانکوه هزارمتر شبکه ،اصلاح خواهد گردید .
مدیرامورتوزیع برق املش در باره اصلاح شبکه های برق روستاهای بخش مرکزی املش گفت:درروستای خرشتم علاوه بر ۱۲۰۰ متر اصلاح شبکه، ۱۵۰۰متر دیگر از شبکه اصلاح خواهد شد بدلیل ضعف برق درروستای شکرپس ۷۰۰ متر شبکه اصلاح خواهد شد همچنین ۱۵۰۰ مترشبکه درروستای استادکلایه طی روز های آینده اصلاح میشود .
محمدی در مورد تامین برق شهرستان گفت : با احداث شبکه های فشارقوی،برق مشترکان زیادی تامین شده است از جمله مشکل کوچه صنعت که با نصب ترانس ، مرتفع شد.
او خبرداد :درروستای چمنستان بخش مرکزی سه طرح بزرگ اجر ا میشود از جمله طرحی که پایه کارش نصب و ۱۱۰۰متر شبکه اصلاح خواهد شددرروستای سپردان بخش رانکوه بیش ازهزار متر شبکه بایداصلاح شود که بخشی انجام شده و بخش دیگری در حال اجراست در روستای کهنه گو راب از بخش مرکزی طرحهای زیادی داریم برای بیش از ۲ کیلومترشبکه در بازار چه ،تیر ها نصب وکابل انجام میشود.
مدیر امورتوزیع برق املش با بیان اینکه درروستای اشکرمیدان بخش مرکزی ۱۴۵۰ متر شبکه اصلاح شدافزود : درروستای پیش بیجار بخش مرکزی ۱۲۰۰ متراصلاح شبکه فشارقوی در حال انجام است و در روستای سفیدداربن از بخش مرکزی هم ۱۳۳۰متر شبکه در حال اصلاح است کلا ۷۰۰ فقره پروژه در سالجاری تعریف شده است که اجر ا میشود.
خبرنگاروعکاس:رقیه نواییان
@nikanamlash

نظر بدهید