افتتاح پل های کیازنیک وکشاورز و لرداسرا درشهرستان املش تاپایان سالجاری

  چاپ   16 , مرداد , 1400 ساعت 10:51 ق.ظ  

پل های کیازنیک وکشاورز و لرداسرا در شهرستان املش با۲۱میلیاردو ۳۰۰میلیون تومان اعتبارتاپایان سالجاری یکی پس ازدیگری تکمیل وافتتاح می شوند.
فریبرزمرادی مدیرکل راهداری گیلان در حاشیه بازدیدازپروژه پل های درحال اجرای شهرستان املش گفت: پل کیازنیک املش که این شهررابادهستان لات لیل بخش اطاقورلنگرودمتصل میکندبراثرسیل اوایل مهر۹۷تخریب و احداث آن با۸۰مترطول و هشت ونیم میلیاردتومان اعتبارازسال۹۹آغازشدکه تاکنون با۴میلیاردتومان اعتبار۴۰درصدپیشرفت کار داردوبرای تکمیل آن با۴میلیاردتومان اعتباردیگرنیازاست وپیش بینی می شودتاپایان سالجاری تکمیل و افتتاح شود.
مدیرکل راهداری گیلان گفت:پل کشاورزشهررانکوه که تنها راه ارتباطی چندروستاازجمله گرکرود,رودگوابر,ورکوره,شبخوس سرا,جمشیدآبادوگلستان سرابامرکزشهراست,براثرسیل اوایل پاییز۹۸تخریب و احداث آن به طول۵۰مترواعتباری معادل هشت ونیم میلیاردتومان ازسال۹۹آغازشدوهم اکنون۷۰درصدپیشرفت کارداردو پیش بینی می شودتادوسه ماه آینده تکمیل و دهه فجرافتتاح شود.
مرادی درپایان به پل لرداسرای بخش رانکوه که براثرسیل اوایل پاییز۹۸آسیب دید,اشاره کرد وگفت: با۳۰۰میلیون تومان اعتباراصلاح و مقاوم سازی شد.

نظر بدهید